Barcol Impressor Parts List


Item GYZJ-934-1 GYZJ-934-1-1 GYZJ-935 GYZJ-936 Decsription Qty
  The Standard Flat support leg for round surfaces Softer materials Very soft materials    
1 AYRS-62 AYRS-62 AYRS-62 AYRS-62 Spring 1
2 BYRF-3114 BYRF-3114 BYRF-3114 BYRF-3114 Cover Screw 2
3 BYRF-250 BYRF-250 BYRF-250 BYRF-250 Frame Screw 1
4 GYZJ-2 GYZJ-2 GYZJ-2 GYZJ-2 Plunger Upper Guide Nut 1
5 GYZJ-3 GYZJ-3 AYRS-146-1 AYRS-146-1 Spring 1
6 GYZJ-4-1 GYZJ-4-1 GYZJ-4-1 GYZJ-4-1 Plunger 1
7 GYZJ-6-5 GYZJ-6-5 GYZJ-6-5 GYZJ-67 Indenter Point 1
8 GYZJ-7 GYZJ-7 GYZJ-7 GYZJ-7 Lever 1
9 GYZJ-8 GYZJ-8 GYZJ-8 GYZJ-8 Pin 1
10 DYRA-218 DYRA-218 DYRA-218 DYRA-218 Pin 1
11 GYZJ-15-3 GYZJ-15-3 GYZJ-15-3 GYZJ-15-3 Indicator 1
12 GYZJ-16 GYZJ-16 GYZJ-16 GYZJ-16 Lock Nut 1
- GYZJ-17 GYZJ-17 GYZJ-17 GYZJ-17 Wrench 1
- GYZJ-19-2 GYZJ-19-2 GYZJ-19-2 GYZJ-19-2 Carrying Case 1
13 GYZJ-23-1 GYZJ-23-1 GYZJ-23-1 GYZJ-23-1 Case and Frame Assembly 1
- GYZJ-250 GYZJ-250 GYZJ-69 GYZJ-70 Test Disk 1
- GYZJ-78 GYZJ-78 None None Test Disk 1
14 GYZJ-61 GYZJ-61 GYZJ-61 GYZJ-61 Stop Ring 1
15 GYZJ-62 GYZJ-62 GYZJ-62 GYZJ-62 Point Sleeeve 1
16 GYZJ-63 GYZJ-63 GYZJ-63 GYZJ-63 Spring Sleeve 1
17 GYZJ-64 GYZJ-64 GYZJ-64 GYZJ-71 Lower Plunger Guide 1
18 GYZJ-65 GYZJ-65-4 GYZJ-65 GYZJ-65 Support Leg 1
19 GYZJ-79-1 GYZJ-79-1-special GYZJ-79-2 GYZJ-79-3 Label 1